Leuke nieuwtjes welke ik graag deel
nieuw%20julie%20website

Mooie en goed gewaardeerde teamcoaching bij Gemeente Breda

Op 5 juli 2022 heeft trainer Marjo de Keijzer van Praktijk Emcéjé een mooie en goed gewaardeerde teamcoaching mogen geven bij de Gemeente Breda. Tijdens deze teamcoaching is er o.a. gewerkt met de Belbin teamrollen. De teamleden kregen inzicht in hun eigen teamrol volgens het Belbin model, en de impact van hun teamrol op de teamsamenwerking. Ook werd de verdeling van de Belbin teamrollen binnen het team duidelijk, en het effect hiervan op de teamsamenwerking.

yursel%20method

De Yucel Methode wordt vanaf heden gebruikt door Praktijk Emcéjé

Trainer Marjo de Keijzer van Praktijk Emcéjé heeft de Yucel training gevolgd en vervolgens deze nieuwe tool toegevoegd: De Yucel Methode.

Yucelmethode, zie de Yucel-website (https://www.yucelmethode.nl/)
De visie die aan de Yucelmethode ten grondslag ligt is dat mensen eigenaar zijn van hun problemen én van hun herstelproces en dat zij in hun herstelproces hun persoonlijke krachten, de kracht van hun familie en van hun netwerk gebruiken. De focus ligt niet alleen op de klachten, maar op de hele context. De regie ligt volledig bij de coachee/supervisant

subside%20te%20krijgen

Voor werkgevers en werknemers tegemoetkoming in de kosten coach-subsidietraject

Als werknemer kun je vanaf 2022 het STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) budget aanvragen. Dit is een subsidie van maximaal € 1.000,-. Ga als werknemer in gesprek met je werkgever over je wensen. Mogelijk draagt de werkgever graag bij aan de kosten van een coach-supervisietraject. MKB Werkgevers kunnen de SLIM (Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen) subsidieregeling aanvragen voor loopbaan- en ontwikkeladviestrajecten voor hun medewerkers.

Gesprekje

Introductie van een nieuwe dienst: Gespreksleider Moreel Beraad

Het bespreken van casuïstiek waarbij de ethische dimensie centraal staat, is een goede manier om zowel aan de ethische sensitiviteit te werken, en daarmee ook de ethische vaardigheden te versterken. Onderzoek wijst bovendien uit dat het regelmatig bespreken van ethische kwesties het fenomeen van ‘morele stress’ voorkomt. Morele beraden verbeteren op die manier zowel de kwaliteit van handelen, en dragen tegelijktijdig bij aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers. Morele beraden worden gestructureerd door een gespreksmethode. Er ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren. Professionals dienen morele keuzes te herkennen, erover te kunnen oordelen en, met hulp van onder andere hun beroepscode, afgewogen keuzes te maken. Deze dienst levert SKJ punten op bij reflectie.

Meer informatie over deze dienst
Lucht%20je%20hart%20gesprek

Lucht-je-hart-gesprek in Coronatijd - speciaal voor zorgprofessionals

Praktijk Emcéjé heeft zich via LVSC aangesloten om zorgprofessionals, die in deze tijd van de Coronacrisis onder enorme druk staan, te helpen en een steuntje in de rug bieden.

Gratis 'Lucht-je-hart-gesprek'
Heb je behoefte om even stoom af te blazen of je hart te luchten nu je moet werken in bijzonder onzekere en zware tijden?

Een gesprek met een professionele coach of supervisor kan enorm helpen om even afstand te nemen van je werk, weer op adem te komen en jezelf weer voldoende op te laden.

Praktijk Emcéjé heeft deze speciale specialisatie aan haar LVSC profiel toegevoegd.

Zorgverleners:
Bespreek hoe het met je gaat. Vraag hulp en doe dat op tijd. Probeer concreet aan te geven wat je nodig hebt en waar je behoefte ligt.’

Ik ben hiervoor opgeleid en sta klaar om je hierbij te ondersteunen.

Aarzel niet, neem jezelf serieus en neem contact met mij op voor onafhankelijke professionele mentale ondersteuning in deze extreme tijd.

Neem contact met ons op

© 2024 Praktijk Emcéjé