Ik stel mijzelf graag voor

M.C.J. (Marjo) de Keijzer,
LVSC Registercoach en Supervisor

Eigenaar, Coach en Supervisor

Mijn naam is Marjo de Keijzer en ik woon in Dordrecht waar ik ook mijn praktijk (Emcéjé) heb. Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in het werken met mensen vanuit verschillende functies en invalshoeken. Ik ben actief (geweest) in verschillende functies in non profit organisaties; welzijn, jeugdzorg, kinder- en jeugdbescherming, onderwijs. Ik werk momenteel naast mijn praktijk bij Veilig Thuis als staffunctionaris en ik ben teamleider van de Cirkel is Rond (inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld). Daarnaast ben ik sinds 2003 actief als LVSC geregistreerd supervisor/registercoach.

Ik coach en superviseer met respect, zonder oordeel, activerend en aanmoedigend. Aansluitend bij de thema’s en doelen die voor de supervisant/coachee van belang zijn. Ik werk vanuit de progressiegerichte methodiek, ik coach op een de progressiegerichte mindset.

Ik benader de supervisant/coachee open en ontwikkelingsgericht, waarbij ik het leerdoel van de supervisant/coachee centraal zet. Nieuwsgierigheid en compassie houd ik hoog. Ik heb oog voor de organisatiecontext en focus op de beïnvloedingsmogelijkheden van de supervisant/coachee daarbinnen. Regelmatig volg ik trainingen en workshops om mijn kennis en ervaring te verhogen. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

Sinds 2019 ben ik coach/supervisor met ervaringsdeskundigheid. Ik heb de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV) gevolgd en succesvol afgesloten. Ik superviseer en coach ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige heeft unieke expertise in omgaan met ingrijpende (of ontwrichtende) levenservaringen, life events en existentiële vragen.

marjo
Jubileumlogo_40_300dpi_RGB

Aangesloten bij LVSC

Dé landelijke beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde

Praktijk Emcéjé is aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC. LVSC is een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden. Ook is LVSC een kenniscentrum en waarborgt zij kwaliteit door het onderbrengen van het register van supervisoren, coaches en bijbehorende opleidingen. Naast de LVSC registraties is Emcéjé deelnemer aan een intervisiegroep supervisoren en registercoaches om de kwaliteit van haar werk te garanderen.

© 2024 Praktijk Emcéjé